Yleiset ehdot

 

1. Tietoa

1.1 Nämä yleiset ehdot ("Ehdot") koskevat tilauksia, joita jälleenmyyjä ("JM") tekee www.fitnessmarket.fi ja siihen liittyvillä sivuilla (”Verkkosivulla”) olevien tuotteiden tilauksia varten. Sopimus solmitaan sinun ja Health and Sports Nutrition Group HSNG AB:n, Y-tunnus 556564-4258 (”Fitness Market”), välillä. Yksityiskohtaiset yhteystiedot ja muut tiedot Fitness Marketista löytyvät Verkkosivulta.

 

2. Tilaus ja minimitilaus

2.1 Tilaukset tehdään Fitness Marketin verkkokaupassa www.fitnessmarket.fi.

2.2 Verkkosivujen kautta tapahtuvan ostoksen tekemiseksi JM:n on hyväksyttävä Ehdot. Hyväksymällä Ehdot, JM sitoutuu noudattamaan Ehtoja kokonaisuudessaan ja hyväksyy, että hän on lukenut ja suostunut evästeiden käyttöä koskevan tiedon.

2.3 JM:n on oltava rekisteröity jälleenmyyjänä Fitness Marketilla voidakseen tilata tuotteita Verkkosivulta ("Tuotteet"). Fitness Market pidättää oikeuden yksittäistapauksissa kieltäytyä tai muuttaa JM:n tilausta (esimerkiksi jos JM on ilmoittanut virheellisiä tietoja ja/tai hänellä on maksuhäiriöitä/toimintakielto).

2.4 JM:n on oltava Fitness Marketin jälleenmyyjänä rekisteröidyn yrityksen edustaja, jossa verot ja työnantajamaksut ilmoitetaan ja maksetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Yrityksen on oltava rekisteröity harjoittamaan liikunta- ja terveysalaa tai muu asiaankuuluva yhteys.

2.5 Ostosopimus syntyy, kun Fitness Market vahvistaa JM:n tilauksen ja JM vastaanottaa sähköpostitse tilausvahvistuksen Fitness Marketilta (”Tilausvahvistus”). Fitness Market kehottaa JM:ää säilyttämään Tilausvahvistuksen mahdollista asiakaspalveluyhteydenpitoa varten. 


3. Hinnat

3.1 Hinnat on ilmoitettu euroissa (€) ja ne näkyvät tuotesivuilla ilman arvonlisäveroa. Hinnat eivät sisällä erikseen ilmoitettuja maksu- ja toimituskuluja.

 

4. Toimitus, toimitusaika ja kuljetus

4.1. Fitness Market toimittaa ne Tuotteet, jotka on ilmoitettu Tilausvahvistuksessa, JM:lle näiden Ehtojen mukaisesti.

4.2 Fitness Market toimittaa kaikki Tuotteet Posti Express Parcel -palvelun kautta. Toimitusaika on yleensä 2-5 arkipäivää.

4.3 Tuotteet, jotka ovat varastossa, toimitetaan yleensä niiden työpäivien sisällä, jotka on ilmoitettu Verkkosivustolla tai näissä Ehdoissa. Ellei toisin ole erikseen sovittu (esim. tuotteiden tilaamisessa, jotka eivät ole varastossa).


5. Toimituskulut

5.1 Jos tilaus ylittää 450 €, toimitus on ilmainen. Jos tilauksen arvo on alle 450 €, siitä veloitetaan 27 € toimituskulut per tilaus.

 

6. Maksu

6.1 Myynti tapahtuu laskutuksella tai korttimaksulla maksuehtojen mukaisesti, jotka on ilmoitettu Tilausvahvistuksessa tai sovittu osapuolten välillä.

6.2  Korttimaksu on mahdollista Adyenin kautta. Meillä voit maksaa suomalaisilla VISA-, Mastercard-, Diners- ja Discover-korteilla. Kun valitset korttimaksun, sinun tulee antaa kortin numero, kortin voimassaoloaika sekä takana oleva CVC-koodi.

Korttisi transaktio lähetetään salattuna Adyenin kautta. Tämä mahdollistaa turvallisen maksun ilman pelkoa korttitietojesi joutumisesta vääriin käsiin.

Päivän kurssin mukainen summa varataan pankissasi, mutta veloitetaan vasta, kun tilatut tavarat lähetetään varastoltamme. Jos korttimaksua ei hyväksytä ja veloitusta ei voida tehdä, näytölle tulee viesti epäonnistuneesta maksusta.

6.3 Erääntyneisiin summiin tulee lisäksi viivästyskorko, joka on Suomen Pankin vallitseva viitekorko siinä maassa, jossa maksu suoritetaan (lasketaan päivittäin jokaiselta päivältä, kun maksu on myöhässä), lisättynä kahdeksan (8) prosenttiyksikön vuosikorolla, joka tulee maksaa ostajan lisäksi laskutusmäärän yläpuolella. 

 

7. Fakta ja hintatiedot

7.1 Fitness Market varaa oikeuden loppuunmyyntiin sekä virheellisiin tuotekuvauksiin tai teknisiin tietoihin Verkkosivuilla, virheellisiin hintoihin ja hintamuutoksiin (kuten muutokset toimittajien hinnoissa, valuuttamuutokset) tai virheellisiin tietoihin tuotteen saatavuudesta varastossa. Fitness Marketilla on oikeus korjata tällaisia mahdollisia virheitä ja muuttaa tai päivittää tietoja milloin tahansa. Jos virheellinen hinta on ilmoitettu tuotteelle, jonka ostaja on tilannut, Fitness Market ilmoittaa siitä luonnollisesti ostajalle ja odottaa ostajan hyväksyntää korjatulle hinnalle ennen kuin jatkaa tilauksen käsittelyä. Kaikki kuvatiedot Verkkosivustolla ovat vain havainnollisia esimerkkejä. Tällaisten kuvien ei voida taata kuvaavan JM:n vastaanottamien tuotteiden määrää tai tuotteen tarkkaa ulkonäköä, toimintoja tai alkuperää. Fitness Market ei vastaa verkkosivustolla kolmannen osapuolen toimittamista tiedoista. 8. Immateriaalioikeudet

8.1 Verkkosivusto ja kaikki sen sisältö ovat Fitness Marketin tai sen lisenssinantajien omistuksessa. Tiedot on suojattu muun muassa immateriaalioikeuksilla ja markkinalailla. Tämä tarkoittaa, että tavaramerkkejä, yritysten nimiä, tuotteiden nimiä, kuvia ja grafiikkaa, suunnittelua, ulkoasua ja tietoja tuotteista, palveluista ja muusta sisällöstä ei saa kopioida tai käyttää ilman Fitness Marketin kirjallista lupaa.

 

9. Asiakastiedot yms.

9.1 JM luo käyttäjätilin ennen kuin JM tekee ostoksia Verkkosivustolla. Kun JM rekisteröi käyttäjätilinsä ja/tai suorittaa toimeksiannon, JM:ltä pyydetään tiettyjä tietoja. JM vahvistaa, että JM:n täyttämät tiedot ovat oikeat ja täydelliset, ja on vastuussa väärin täytetyistä tiedoista.

9.2 JM sitoutuu varmistamaan, että kukaan muu kuin JM ei voi käyttää kirjautumistietoja. JM ei saa paljastaa käyttäjätunnuksia ja salasanoja valtuuttamattomille henkilöille ja sen on varmistettava, että käyttäjätunnuksia ja salasanoja sisältävät asiakirjat säilytetään siten, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi tietoihin. JM:n tulee välittömästi ilmoittaa Fitness Marketille, jos voidaan epäillä, että Asiakkaan salasanaan on päässyt käsiksi luvaton henkilö. JM on vastuussa kaikista hänen kirjautumistiedoillaan tehdyistä ostoksista, mikäli tällaista ilmoitusta ei ole tehty.

9.3 Jos Fitness Market epäilee, että asiakas käyttää käyttäjätiliään tai sisäänkirjautumistietojaan väärin tai rikkoo muutoin ehtoja, Fitness Marketilla on oikeus sulkea asiakkaan tili. Fitness Marketilla on myös oikeus antaa asiakkaalle uudet sisäänkirjautumistiedot.

 

10. Tuotteet

10.1 Kaikki myymämme tuotteet Fitness Marketilla on hyväksytty myytäväksi Suomessa. 


11. Takuu

11.1 Jotkut Fitness Marketin Tuotteista voivat kuulua takuun piiriin. Tietoa takuuajasta ja kunkin tuotteen erityisistä takuuehdoista löytyy verkkosivustolta. Tuotteiden takuu kattaa vain alkuperäiset viat.12. Alihankkijat

12.1 JM:llä ei ole oikeutta jälleenmyydä Tuotteita toiselle jälleenmyyjälle Internetin tai fyysisten liikkeiden kautta ilman Fitness Marketsin kirjallista lupaa.

 

13. Salassapito

13.1 Osapuolten tulee noudattaa osapuolten välisen Sopimuksen, sopimusehtojen ja muiden liikesuhteeseen liittyvien tietojen luottamuksellisuutta. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta paljastaa kolmansille osapuolille liikesuhteesta tietoja, jotka voivat vahingoittaa toista osapuolta.

 

14. Ennenaikainen irtisanominen

14.1 Kumpikin osapuoli voi kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle irtisanoa sopimuksen välittömästi:

(i) jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo velvollisuuksiaan sopimuksen mukaisesti eikä korjaa tilannetta kirjallisen pyynnön jälkeen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa; tai

(ii) jos toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, aloittaa selvitystilan, aloittaa liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn, keskeyttää maksunsa tai muuten voidaan katsoa joutuneen maksukyvyttömäksi.

14.2 Mikäli Fitness Market irtisanoo JM:n sopimusrikkomuksesta johtuen, JM vapauttaa Fitness Marketin kaikista kolmansia osapuolia koskevista velvoitteista Sopimuksen päättyessä, jotka B2B on hyväksynyt Sopimuksesta johtuen, sekä korvaa B2B:lle B2B:n aiheuttamat mahdolliset muut sopimusrikkomuksesta aiheutuvat kulut, vahingot tai menetykset. Asiakkaan irtisanoutuessa B2B:n sopimusrikkomuksen vuoksi, asiakkaalla on oikeus saada vahingonkorvaus tässä Sopimuksessa koskevien rajoituksin mukaan, mutta hänellä ei ole oikeutta saada takaisin maksua, joka on maksettu Palveluista, jotka on suoritettu päivää ennen irtisanoutumista.

 

15. Force Majeure

15.1 Fitness Market ei vastaa viivästyksistä, jotka johtuvat Fitness Marketista riippumattomista olosuhteista, kuten yleisistä työriidoista, sodasta, tulipalosta, salamaniskusta, terrori-iskusta, muuttuneista hallituksen määräyksistä, teknisistä ongelmista, sähkö-/televiestintä-/datayhteyksien tai muun viestinnän vioista, tai näistä mainituista seikoista johtuvat virheet tai alihankkijan palveluiden viivästykset. Nämä olosuhteet muodostavat perustan vapautukselle, joka merkitsee vapautusta vahingonkorvauksista ja muista seuraamuksista. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Fitness Market ilmoittaa JM:lle ajankohtaisesta tilanteesta tapahtuman alussa ja lopussa. Jos tilanne on kestänyt yli kaksi kuukautta, sekä JM:llä että Fitness Marketilla on oikeus perua osto välittömästi. 

16. Muutokset ehtoihin

16.1 Fitness Market pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin Ehtoihin milloin tahansa. Kaikki muutokset näihin Ehtoihin julkaistaan ​​verkkosivustolla. Muutokset tulevat voimaan siitä hetkestä lähtien, kun JM on hyväksynyt Ehdot (uuden oston yhteydessä tai vieraillessasi verkkosivustolla), tai vaihtoehtoisesti 30 päivää sen jälkeen, kun Fitness Market on ilmoittanut JM:lle muutoksista. Fitness Market suosittelee kuitenkin, että JM vieraille Verkkosivuilla säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla Ehtojen muutoksista.

 

17. Pätemättömyys

17.1 Jos toimivaltainen tuomioistuin, viranomainen tai välimiespaneeli toteaa, että jokin näiden Ehtojen määräys on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys ja kaikki muut määräykset ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Pätemättömiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi julistetut määräykset korvataan asiaankuuluvilla oikeudellisilla ohjeilla ja neuvoilla.

 

18. Sovellettava laki ja riita

18.1 Erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista yhteisymmärryksessä Fitness Marketin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

18.2 Näiden ehtojen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet tulkitaan Ruotsin lain mukaisesti, ja ne ratkaistaan ​​yleisessä tuomioistuimessa, jonka ensimmäisenä oikeusasteena on Tukholman käräjäoikeus.

 

Health and Sports Nutrition Group HSNG AB on vahvistanut nämä ehdot 23.12.2022